Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της KQS Analytics!

Στατιστικές Αναλύσεις Δεδομένων/ Μετρήσεων/ Ερωτηματολογίων - Δημιουργία και Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Ερευνών Αγοράς

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
 

Υπηρεσίες

Στατιστικές Αναλύσεις Συνόλων Δεδομένων

Αναλαμβάνουμε πλήρεις στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων σας με προχωρημένες στατιστικές μεθόδους και μεθόδους μηχανική μάθησης οι οποίες δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα σας. Οι αναλύσεις που αναλαμβάνουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών καταρτίσεων δίνοντας πλήρως αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα αποτελέσματα ενισχύοντας την επιστημονική σας εικόνα.

Εξειδίκευση στις Στατιστικές Αναλύσεις Ερωτηματολογίων

Αναλαμβάνουμε πλήρεις στατιστικές αναλύσεις ερωτηματολογίων με απόλυτη αξιοπιστία στα αποτελέσματα των αναλύσεων προσφέροντας παράλληλα ένα ευρύ σύνολο πρόσθετων υπηρεσιών.

Δειγματοληπτικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε την διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών αγοράς για ζητήματα που σας απασχολούν είτε προσωπικά είτε σε εταιρικό επίπεδο παρέχοντας απόλυτη αξιοπιστία στα αποτελέσματα της έρευνας.

Λογισμικά Αναλύσεων

Διεξάγουμε τις στατιστικές αναλύσεις μας κάνοντας χρήση λογισμικών καθώς και γλώσσας ανοιχτού κώδικα, Python, με την οποία έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό σύμφωνα με την επιστημονική κατάρτιση της εταιρείας μας.

 

Η δουλειά μας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας ανάλογα με τον τύπο των πελατών μας

 

Σχετικά με εμάς

   Η KQS Analytics, αποτελεί μια στατιστική εταιρεία επιστημονικών αναλύσεων και ερευνών αγοράς. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου στατιστικές αναλύσεις για τα ζητήματα που τους αφορούν. Με έμφαση την διαρκή και άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας, βρισκόμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε για εσάς στατιστικές έρευνες που ικανοποιούν τις ανάγκες σας καθώς και να αναλύσουμε για εσάς τα δεδομένα σας (όπως ερωτηματολόγια και μετρήσεις) παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στατιστικά αποτελέσματα που αναδεικνύουν την αξία και ενισχύουν την αξιοπιστία της έρευνάς σας. Η εταιρεία μας, εκτός από την χρήση στατιστικών λογισμικών έχει αναπτύξει το δικό της λογισμικό ανάλυσης δεδομένων συνδυάζοντας καινοτόμες ιδέες και μεθόδους για την παραγωγή αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων. Με έμφαση στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση στους τομείς των Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Ανάλυσης Δεδομένων, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε για εσάς στατιστικές αναλύσεις δειγματοληπτικής φύσης (αναλύσεις ερωτηματολογίων, έρευνα αγοράς, έρευνα ικανοποίησης πελατών και αξιολόγησης προϊόντων και λοιπά) καθώς και αναλύσεις δεδομένων - μετρήσεων που ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων.

   Οι αναλύσεις διεξάγονται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό με άριστες μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Ανάλυσης Δεδομένων με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Η συνεχής μάθηση, η βελτίωση και η εξέλιξη των ικανοτήτων μας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρακτηριστικά μας ενισχύοντας έτσι το εύρος των δυνατοτήτων μας για παροχή στατιστικών αναλύσεων υψηλού επιπέδου. Η KQS Analytics για την δημοσίευση και την διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών κοινής γνώμης, βάση του Άρθ.3 Παρ. 8, Ν. 3603/2007 εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας της ICC/ ESOMAR.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 40,
57001, Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης

 

E-mail: info@kqsanalytics.com


Tηλ: +30 697-2610-585

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα!